Cennik

Diagnozy kierunkowe

Diagnoza narzędziem ADOS-2

Koszt diagnozy w drugiej wersji

1sze spotkanie online - konsultacja z rodzicem

2gie spotkanie na miejscu - diagnoza

3cie spotkanie online - przedstawienie wyników

Opis w formie papierowej

1000 zł
Diagnoza funkcjonalna metodą Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R

2-3 spotkania

500 zł
Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera

2-3 spotkania

700 zł
Diagnoza zaburzeń przetwarzania sensorycznego SI

2-3 spotkania

300 zł
Diagnoza psychologiczna

2 spotkania

300 zł
Diagnoza neurologopedyczna

1-2 spotkania

300 zł
Koszt diagnozy w wersji podstawowej 3 spotkania + konsultacja z psychiatrą 1350 zł

 

Trening słuchowy metodą A. Tomatisa
Konsultacja wstępna (badanie audiometrem) 1-2 godziny 150 zł
I etap 30 godzin 1700 zł
II etap 15 godzin 950 zł

 

Fizjoterapia/rehabilitacja ruchowa
Rehabilitacja metodą NDT Bobath 30 min 100 zł
  45 min 120 zł
Ocena neurorozwojowa dziecka + instruktaż pielęgnacyjny 45 min 300 zł

 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
Cena zajęć za 1 osobę 60 min 60 zł

 

Wczesna Interwencja
Cena zajęć za 1 osobę 60 min 60 zł

 

SENSOPLASTYKA®
Cena zajęć za 1 osobę 60 min 60 zł

 

Pedagog
Terapia dziecka bez zaburzeń neurorozwojowych 30 minut 60 zł
Terapia dziecka z autyzmem / ADHD 30 minut 100 zł

 

Programy terapeutyczne
Dieta sensoryczna (ćwiczenia i opis postępowania) 1000 zł

 

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com