Diagnoza narzędziem ADOS-2

ADOS-2 jest narzędziem diagnostycznym uznawanym za tak zwany „złoty standard” diagnozy spektrum autyzmu. Dzięki specjalnie opracowanym modułom pozwala na badanie szerokiej grupy osób i dzieci już od 12 miesiąca życia na różnym poziomie funkcjonowania poznawczego i językowego. Narzędzie cechuje się wysoką trafnością i rzetelnością a zadania opracowane są tak, aby obserwacja zachowania odbywała się w sposób jak najbardziej obiektywny i skuteczny. Dodatkowym atutem ADOS-2 jest fakt, iż ma on formę przystosowaną do wieku i rozwoju, co pozwala na zaaranżowanie naturalnej i komfortowej dla uczestników sytuacji. Doskonale wpływa to na przebieg badania, dzieci chętnie angażują się w zabawę, a starsi uczestnicy podejmują rozmowę. ADOS-2 jest narzędziem, w którym badający posługuje się specjalnym, wystandaryzowanym zestawem pomocy oraz kieruje się kryteriami oceny, które są ściśle określone. Na tej podstawie ocenia się pięć kategorii zachowania: Język i komunikacja, Wzajemność w interakcjach społecznych, Zabawa/Wyobraźnia, Zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania, Inne zachowania odbiegające od normy. Dodatkowo otrzymuje się wyniki ilościowe na skali Afekt społeczny oraz Ograniczone i powtarzane zachowania oraz wynik całkowity. Porównanie tego wyniku z progiem odsiewowym odpowiadającym danemu modułowi pozwala określić czy badany wykazuje zachowania charakterystyczne dla spektrum autyzmu, a w przypadku dzieci młodszych (poniżej 31 miesiąca życia) określa czy zachowania te budzą niepokój. Wczesne wykrycie nieprawidłowości w zachowaniu i rozwoju daje szansę na szybką i bardziej skuteczną terapię.

ADOS-2 przeznaczony jest dla dzieci, których zachowanie i rozwój psychoruchowy, poznawczy i językowy budzi wątpliwości rodziców, opiekunów bądź specjalistów. Może być stosowany także u dzieci starszych i dorosłych, którzy w toku swojego życia zaobserwowali niepokojące ich sygnały i są gotowi, aby poddać się diagnozie. ADOS-2 jest też świetnym narzędziem, które pozwala uzyskać informację o przebiegu procesów terapeutycznych, wpływu wdrożonych interwencji oraz planowaniu nowych celów i kierunków terapii.

Diagnoza narzędziem ADOS-2 prowadzona jest przez certyfikowanych diagnostę – psychologa z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz ze spektrum autyzmu.
Badanie jest kompleksowe i składa się na nie konsultacja i wywiad z rodzicem oraz końcowe omówienie wyników.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com