Doradztwo zawodowe

Osobom bezrobotnym i poszukującym zatrudnienia oferujemy usługi doradztwa/poradnictwa zawodowego realizowanego przez profesjonalnych doradców zawodowych. Usługa obejmuje m.in.:

 • planowanie kariery,
 • diagnozę kompetencji,                                                   
 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
 • przygotowanie do poszukiwania pracy oraz do procesu rekrutacji,
 • analizę rynku pracy.

Pośrednictwo pracy

Oferujemy również usługę pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia, polegającą na:

 • udzielaniu pomocy w uzyskaniu pracy,
 • pozyskiwaniu ofert pracy,
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy,
 • informowaniu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na rynku pracy,
 • ułatwianiu kontaktów osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 • informowaniu osób bezrobotnych i poszukujących pracy o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Nasza firma jest podmiotem wpisanym do Rejestru agencji zatrudnienia (KRAZ) 225745

Wypełnij i zapisz (pobierz) jeden z poniższych interaktywnych formularzy zapotrzebowania a następnie wyślij jako załącznik na adres email: kontakt@edukacjaiwsparcie.pl 

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com