Klub Integracji Społecznej

 • Klub Integracji Społecznej w Wałbrzychu

  Klub Integracji Społecznej w Wałbrzychu

 • Klub Integracji Społecznej w Wałbrzychu

  ul. Matejki 6

Już wkrótce uruchamiamy nasz Klub Integracji Społecznej Edukacja i Wsparcie przy ulicy Matejki 6 w Wałbrzychu. 

Zadania Klubu:

 • kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych;
 • pomoc osobom bezrobotnym w kształtowaniu aktywności społecznej;
 • minimalizowanie skutków społecznych u osób długotrwale bezrobotnych;
 • pomoc w nabywaniu wiedzy o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej czy spółdzielni socjalnej;
 • pomoc w zdobyciu nowych umiejętności jak np. obsługa komputera, uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji czy przekwalifikowania zawodowego;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania zatrudnienia i poruszania się na rynku pracy;
 • rozpoznawanie lokalnego rynku pracy, udzielanie informacji o możliwościach zatrudnienia, 
 • promowanie spółdzielczości socjalnej, inicjowanie i wspomaganie grup samopomocowych;
 • organizacja i pomoc w realizacją prac społecznie użytecznych;
 • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, zajęć rodzinnych;
 • realizacja lokalnych projektów.

Klub Integracji Społecznej zapewni zainteresowanym:

 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych: utworzenie CV oraz napisanie listu motywacyjnego;
 • dostęp do aktualnych ofert pracy oraz kontakt z funkcjonującymi w regionie zakładami pracy i nowopowstającymi firmami;
 • uzyskanie informacji o bieżących ofertach jednostek szkolących i edukacyjnych.
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com