O Nas

Edukacja i Wsparcie powstała z inicjatywy specjalistów, którzy od wielu lat zajmują się profesjonalną pomocą świadczoną na rzecz osób z niepełnosprawnością, zagrożonych niepełnosprawnością oraz wykluczonych społecznie. Wdrażamy kompleksowe i systemowe działania wychodzące naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych ukierunkowane na wielospecjalistyczne wsparcie, skoordynowanie wielu kierunków oddziaływań, co pozwala na wypracowanie optymalnych warunków do skutecznej interwencji.

Prowadzimy działania w następujących obszarach:

 • Edukacja (przedszkola specjalne w Kłodzku, Wałbrzychu i 2 we Wrocławiu)
 • Wczesna diagnostyka
 • Rehabilitacja
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Rewalidacja
 • Wsparcie dla rodziców i opiekunów
 • Kampanie społeczne
 • Szkolenie i doskonalenie zawodowe specjalistów
 • Integracja i reintegracja osób z niepełnosprawnością oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa
 • Ochrona zdrowia
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com