Poradnia

EDUKACJA I WSPARCIE prowadzi odpłatne terapie oraz specjalistyczne diagnozy. Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą.

ZAPRASZAMY

Edukacja i Wsparcie wykonuje następujące diagnozy kierunkowe:

1. Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera

Główny cel to określenie charakteru zaburzeń lub ich wykluczenie.

Przeprowadzona diagnoza powinna być zespołowa w oparciu o standard MAA (Multi-Agency Assessment).

Zespół diagnostyczny składa się z psychologa, pedagoga specjalnego oraz w razie potrzeby neurologopedy, czy terapeuty integracji sensorycznej.

Procedura diagnozy uwzględnia wszystkie sfery rozwoju dziecka.

Obejmuje:

 • wywiad z rodzicami – jego zakres dotyczy rozwoju psychofizycznego, komunikacji i zabawy, jak również relacji społecznych. Wywiad kliniczny przeprowadzany jest w formie arkuszy pytań, które wypełniają rodzice.
 • analiza dokumentacji dziecka- ważne jest by rodzice dostarczyli możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną oraz materiały w formie nagrań video zawierające niepokojące Rodzica zachowania dziecka.
 • obserwacja dziecka – jest to badanie pod kątem kryteriów diagnostycznych, prowadzona przez psychologa oraz pedagoga specjalnego, (neurologopedę oraz terapeutę SI w razie potrzeby). Podczas obserwacji przeprowadza się próby dotyczące funkcji poznawczych oraz komunikacyjnych, jak również celowej zabawy. Obserwacja najczęściej odbywa się w ciągu jednej wizyty, u niżej funkcjonujących dzieci może zostać podzielona na dwa spotkania (u każdego ze specjalistów 4-6 spotkań).
 • II obserwacja dziecka – jeśli wystąpi potrzeba kolejne spotkanie z psychologiem lub pedagogiem specjalnym.
 • wystawienie opinii przez każdego ze specjalistów, wspólne omówienie wniosków
 • przekazanie rozpoznania - pedagog omawia wyniki obserwacji oraz informuje o możliwościach postępowania terapeutycznego.

Cena pełnej diagnozy 700 zł

2. Diagnoza SI

Diagnoza polega na kompleksowych badaniach wykonanych przez certyfikowanego terapeutę SI.
Proces diagnostyczny odbywa się na 2-3 spotkaniach w zależności od współpracy z dzieckiem oraz jego funkcjonowania.
Diagnoza przebiegu procesów integracji sensorycznej składa się z:

 1. Wywiadu z rodzicami - rodzic wypełnia ankiety dotyczące przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka, przebytych chorób i innych problemów zdrowotnych.
 2. Próby kliniczne - dziecko, wykonuje zadania, które mają na celu wykluczenie lub potwierdzenie występowania przetrwałych odruchów, jak również umożliwiają ocenę napięcia mięśniowego, równowagi, koordynacji.
 3. Testy kliniczne- wykonywane od 4 roku życia. Badająjące koordynację, zdolność planowania motorycznego, umiejętność zlokalizowania bodźca dotykowego, równowagę oraz współpracę rąk. U dzieci poniżej 4 r.ż. oraz w przypadkach dysfunkcji rozwoju takich jak: autyzm, upośledzenie umysłowe brak współpracy z terapeutą, przeprowadza się diagnozę za pomocą standaryzowanych prób obserwacji klinicznej oraz obserwacji spontanicznej aktywności na sali terapeutycznej.
 4. Pisemne podsumowanie diagnozy

Cena pełnej diagnozy 300 zł

*Czym są zaburzenia przetwarzania sensorycznego (SI)? :
Istnieją nieprawidłowości w funkcjonowaniu dzieci, które powinny zwrócić uwagę rodzica (opiekuna prawnego) oraz nauczycieli. Powodem do przeprowadzenia diagnozy procesów integracji sensorycznej dziecka jest:

 • opóźnienie oraz zaburzenia rozwoju mowy
 • obciążony wywiad okołoporodowy (wcześniactwo, ciąże wysokiego ryzyka, powikłania okołoporodowe)
 • trudności z czytaniem, liczeniem, pisaniem oraz rozpoznawaniem liter, czy cyfr
 • nieprawidłowy chwyt pisarski, zbyt mocny lub zbyt słaby nasisk na ołówek, kredkę, czy długopis, kłopoty z cięciem nożyczkami, grafomotoryką-rysowaniem po śladzie, czy kalkowaniem
 • trudności z prawidłowym utrzymaniem głowy w pozycji pionowej, dziecko podpiera ją ręką lub kładzie się na stoliku
 • kłopoty z orientacją w schemacie własnego ciała- wskazanie części ciała, mylenie strony prawej i lewej
 • trudności z przyjmowaniem posiłków- żuciem, przełykaniem, czy gryzieniem pokarmów, z piciem (dziecko krztusi się)
 • zaburzenia planowania ruchowego-dziecko potyka się, wpada na różne przedmioty, ma problem z samodzielnym ubieraniem, czynności samoobsługowe wykonuje niezdarnie, z trudem, powoli, niezdarnie
 • nadmierna ruchliwość
 • wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe
 • niepewność grawitacyjna-lęk przed wysokością
 • obniżona aktywność ruchowa
 • niewspółmierną reakcję do siły bodźca (dziecko krzyczy, płacze przy dotyku, pomoczeniu wodą ubrania)
 • problemy z rzucaniem i łapaniem piłki
 • skłonności do szybkiego męczenia się, sprawia wrażenie słabego dziecka
 • zaburzoną orientację przestrzenną
 • problemy z koncentracją uwagi
 • problemy emocjonalne

Nadwrażliwość na bodźce zmysłowe np. "dziecko gwałtownie reaguje i długo narzeka nawet na drobne urazy, często mruży oczy; zatyka uszy z powodu hałasu czy określonego dźwięku; zwraca szczególną uwagę na zapachy, które wywołują jego niepokój a czasem zdecydowaną dezaprobatę; unikanie zabaw plasteliną, malowania palcami, unikanie dotykania niektórych faktur i substancji np. kleju, piasku. trudności z tolerancją na obcinanie włosów, czesanie, mycie głowy, podczas mycia zębów miewa odruch wymiotny".

Podwrażliwość na bodźce zmysłowe np. "dziecko lubi kręcić się intensywnie i bardzo długo na karuzeli; może celowo uderzać się przedmiotami lub wpadać na ścianę, pocierać dłonie czy inne części ciała rzeczami o chropowatej fakturze, może uparcie obwąchiwać wybrane przedmioty, poszukiwać takich wrażeń jak np. wpatrywanie się w światło lampy sufitowej czy latarki; dziecko lubi smakować nietypowe czy niejadalne rzeczy takie jak np. pasta do butów; może też ignorować ból np. w takich sytuacjach jak dotykanie gorących przedmiotów".

3. Diagnoza neurologopedyczna

4. Diagnoza psychologiczna

5. Ocena rozwoju metodą PEP-R (profilu psychoedukacyjnego)

6. Badanie testem ADOS-2 (protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spectrum autyzmu)

7. VB-MAPP ocena osiągania kamieni milowych rozwoju.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com