Przedszkole w Kłodzku

Opłaty:

 • wyprawka plastyczna 400 zł płatne raz w roku,
 • NW  32 zł,
 • czesne 100 zł

Przedszkole Kłodzko

 • Przedszkole znajdziecie Państwo w Kłodzku przy ulicy Harcerzy 6/1.
 • Oddajemy do Państwa dyspozycji pięć grup terapeutycznych.
 • Każdą grupą opiekuje się dwóch terapeutów.
 • Rekrutacja trwa cały rok. Nasze drzwi zawsze są dla Państwa otwarte, z uwagi na prowadzoną w godzinach 8.00-13.00 terapię prosimy jednak o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 698 758 764.

W przedszkolu nasze grupy terapeutyczne są podzielone według wieku oraz poziomu funkcjonowania dzieci:

Grupa A - Smerfy

Do Smerfów uczęszcza czworo dzieci: trzech chłopców i jedna dziewczynka. Jest to grupa straszaków, która realizuje program dla dzieci 6- letnich.
W związku z tym, że dzieci przygotowują się do klasy pierwszej szkoły podstawowej, poznają na zajęciach litery i cyfry, poznają budowę wyrazów
i zdań, wykonują działania matematyczne. Choć pisanie i czytanie są umięjętnościami trudnymi to największy nacisk kładziemy na emocje, relacje
społeczne, mowę czynną, a także samodzielność. Chcemy, aby nasze Smerfy nie tylko były dobrze przygotowane do klasy I, ale także potrafiły
funkcjonować wśród rówieśników. W trakcie pracy, pedagog specjalny- prowadzący tę grupe, wykorzystuje wiele metod. Jednak metodami
najskuteczniejszymi są metody czynne, tj. metoda samodzielnych doświadczeń, kierowania działalnością dziecka oraz stawianie zadań dziecku.
Poprzez doświadczenie i manipulację dzieci uczą się najefektywniej. 

Grupa B - Tygryski

Grupa "Tygrysków" to czworo chłopców w wieku 5-6 lat. Chłopcy są bardzo weseli i energiczni, chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą
w różnego rodzaju zajęciach. Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego zajęcia edukacyjne grupy realizowane są w oparciu o program "Trampolina pięciolatka".  Zajęcia prowadzone są przez dwóch terapeutów, którzy kładą nacisk na wpółdzialanie dzieci, doskonalenie samoobsługi 
oraz ćwiczenia sprawności manualnej i ruchowej. Dzieci wdrażane są do aktywnego słuchania czytanych głośno wierszy, opowiadań, bajek. 
Szczególny nacisk położony jest na kształtowanie umiejętności społecznych, wspomaganie rozwoju mowy, wspieranie w poznawaniu i rozumieniu
siebie i swojego otoczenia oraz wychowanie poprzez zabawę.
Terapeuci wspólnie z dziećmi starają się budować atmosferę zaufania i pełnej akceptacji. Najważniejszym założeniem jest edukacja dziecka zgodnie
z jego indywidualnymi możliwościami i potrzebami rozwojowymi. 

Grupa C - Biedronki

Grupa "Biedronek" to czworo dzieci 6- letnich i dwie uśmiechnięte panie. W tej grupie nacisk kładziony jest na rozwijanie umiejętności komunikowania się,
również formami alternatywnymi. Ściśle trzymamy się naszego planu dnia, który ułatwia nam pracę dydaktyczno- wychowawczą. Każdy dzień rozpoczynamy
porannym kręgiem, który łączymy z zabawami sensorycznymi. Pracujemy, wykorzystując następujące metody: AAC, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborn, Metoda Dobrego Startu, Metoda wg. Gruszczyk- Kolczyńskiej, Metoda Carla Orffa, relaksacyjna: Jacobsona, trening kompetencji społecznych. Każda "Biedronka" jest indywidualnością, ale łączy je jedno- wszystkie lubią dobrą zabawę, spacery i atrakcyjne formy nauki. Dzieci z tej grupy chętnie biorą udział w przedstawieniach i zajęciach rytmiczno- muzycznych. 

Grupa D - Słoneczka

To najmłodsza w przedszkolu grupa radosnych 3- latków. Dzieci, które niedawno rozpoczęły naukę w naszym przedszkolu, a już mogą się pochwalić pierwszymi sukcesami. Drzemie w nich ogromny potencjał, który pedagodzy starają się wydobyć. W codziennych działaniach wspieramy rozwój dziecka poprzez indywidualne podejście. Skupiamy się także na wspieraniu samodzielności. Prowadząc zajęcia dydaktyczne realizujemy podstawę programową. Staramy się, aby nauka była przyjemna, korzystamy z różnych metod, m.in. Metoda Dobrego Startu czy integracja sensoryczna. Naszym najważniejszym celem jest skuteczne wprowadzanie komunikacji alternatywnej. W naszą pracę wkładamy całe serce, ogromnie cieszą nas nawet najmniejsze sukcesy naszych podopiecznych. Mamy nadzieję, że będzie ich coraz więcej. 

Grupa E - Muminki

Grupę „Muminków” tworzą dzieci w wieku 6-8 lat - dwie dziewczynki i dwóch chłopców. Jest to grupa która zawsze znajdzie powód do śmiechu.
Pomimo odrębnych zainteresowań każdego z dzieci, potrafią one współdziałać w grupie, ucząc się wzajemnych relacji.
Prowadzone bloki edukacyjne dostosowywane są do indywidualnych możliwości rozwojowych każdego dziecka i każde z nich ma możliwość aktywnego w nich udziału. Staramy się uatrakcyjniać każde prowadzone przez nas zajęcia. A czy to się udaje? Radość i uśmiechy dzieci podczas zajęć mówią same za siebie! Duży nacisk kładziony jest na czynności samoobsługowe, które pozwolą dzieciom na większą niezależność.
Staramy się  posługiwać różnymi metodami i wykorzystujemy te, które najbardziej odpowiadają dzieciom i które przynoszą efekty.
Oprócz zajęć edukacyjnych zawsze znajdziemy czas na zajęcia relaksacyjne, muzyczne, ruchowe i zabawę na świeżym powietrzu.

 

Ramowy program dnia:

Godziny

Czynności wykonywane przez dzieci i nauczyciela

Proporcje zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu w czasie realizacji podstawy programowej tj. 8.00 – 13.00 w rozliczeniu tygodniowym

Podział z podstawy programowej

8.00- 8.20

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania

20 minut

czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i dowolnie zagospodarowany czas przez nauczyciela

8.20-8.40

Poranny krąg, poranna stymulacja sensoryczna

20 minut

czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i dowolnie zagospodarowany czas przez nauczyciela

8.40-9.10

Zajęcia dydaktyczne (praca nad funkcjami poznawczymi dzieci, rozwijanie umiejętności matematycznych, praca z książką według wybranego programu wychowania przedszkolnego)

30 minut

Zajęcia dydaktyczne według wybranego programu przedszkolnego

9.10-9.40

Zabawa swobodna przy niewielkim udziale nauczyciela

30 minut

Czas przeznaczony na zabawę

9.40-10.10

Rozwijanie funkcji językowych i mowy (ćwiczenia rozwijające umiejętność czytania, sylabizowania, głoskowania itp.)

30 minut

Zajęcia dydaktyczne według wybranego programu przedszkolnego

10.10-10.30

Przekąska

 

20 minut

 

czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i dowolnie zagospodarowany czas przez nauczyciela

 

10.30- 11.00

Zabawy rozwijające umiejętności społeczne, zabawy kierowane przez nauczyciela integrujące grupę.

 

30 minut

 

czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i dowolnie zagospodarowany czas przez nauczyciela

 

11.00-12.00

Spacer. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze lub w razie niesprzyjającej pogody zorganizowane w sali zajęć ćwiczenia gimnastyczne, gry i zabawy ruchowe.

 

60 minut

 

 

Czas przeznaczony na ruch, spacer

 

 

12.00-12.30

Obiad.

30 minut

czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i dowolnie zagospodarowany czas przez nauczyciela

12.30-13.00

Zabawa swobodna przy niewielkim udziale nauczyciela

30 minut

Czas przeznaczony na zabawę

Ramowy rozkład dnia dla grup starszych  (4, 5, 6 latki) w przedszkolu realizującym podstawę programową w ciągu pięciu godzin (300 min) w godzinach 8.00- 13.00:

 • 1/5 – swobodna zabawa (co najmniej 60 min),
 • 1/5 – pobyt na powietrzu (co najmniej 60 min),
 • 1/5 – zajęcia dydaktyczne (nie więcej niż 60 min),
 • 2/5 – czynności opiekuńcze (ok. 120 min).
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com