Sensoplastyka®

Co to jest sensoplastyka i na czym polega

Sensoplastyka, to zajęcia plastyczne połączone z zajęciami sensorycznymi. Są to zajęcia włączające, inkluzyjne, w których każdy bierze udział na tych samych zasadach, podejmuje takie aktywności, na które sam ma ochotę i na które jest gotowy. To holistyczna stymulacja polisensoryczna.

Przestrzeń i brak poleceń na zajęciach wyzwala własną kreatywność dziecka, pytania uczą myślenia i rozwijają wyobraźnię. Sensoplastyka pobudza pracę wszystkich zmysłów: węchu, smaku, słuchu, wzroku, dotyku, a jedną z najważniejszych jej cech jest wspieranie kompetencji intra- i interpersonalnych, m.in. takich jak: samoświadomość, decyzyjność, branie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, współpraca, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, kreatywność.

Do pracy z dziećmi wykorzystuje się materiały naturalne, ekologiczne, bezpieczne dla dzieci.

Wpływ sensoplastyki na rozwój organizmu.

 • wpływa na optymalny rozwój całego organizmu.
 • wpływa na rozwój połączeń nerwowych w mózgu podczas stymulacji receptorów, co powoduje zwiększenie ich ilości, a co za tym idzie szybszy przebieg procesów analizy i syntezy w umyśle dziecka lub osoby dorosłej.

Przebiegają one szybciej i łatwiej pozwalają na elastyczność w działaniu.

 • wpływa na budowanie świadomości i przestrzeni
 • wpływa na rozwój motoryki małej( rozwój mowy) i motoryki dużej ( sprawność ruchowa)
 • wpływa na usprawnienie pracy zmysłów
 • zapewnia poczucie bezpieczeństwa dziecka i ułatwia budowanie prawidłowej relacji emocjonalnej z nim
 • wpływa na wspieranie rozwoju poznawczego poprzez poznawanie świata, doznania zmysłowe i ukazanie związków przyczynowo-skutkowych

Korzyści z uczestnictwa z zajęciach z Sensoplastyki

 • stymulacja polisensoryczna
 • wspieranie rozwoju poznawczego
 • rozwój umiejętności społecznych,
 • poznawania nowych form wyrazu,
 • wspieranie samodzielności,
 • możliwość uwolnienia twórczej energii
 • nauka wychodzenie ze schematów
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • terapia stosowana u dzieci starszych dodatkowo korzystnie wpływa na opanowywanie funkcji szkolnych, w tym czytania i pisania ( grafomotoryka)
 • nie mniej ważna jest:
  Atmosfera radości, spontaniczności, otwartej przestrzeni na zajęciach, swoboda działania, brak przymusu i ingerencji Trenera w swobodną eksplorację otoczenia dziecka, stanowią atut naszych zajęć. Zajęcia „Sensoplastyka®”, to również szansa na spotkanie z innymi rodzicami, dzielenia się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat rozwoju dzieci.
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com