Witamy

Witamy na naszej stronie. Edukacja i Wsparcie powstała z inicjatywy specjalistów, którzy od wielu lat zajmują się profesjonalną pomocą świadczoną na rzecz osób z niepełnosprawnością, zagrożonych niepełnosprawnością oraz wykluczonych społecznie. Coraz większa skala zainteresowania naszymi działaniami oraz ograniczone możliwości finansowe zaskutkowały podjęciem decyzji o założeniu EiW, która będzie mogła objąć więcej osób zainteresowanych pomocą i zdobywać środki na systematyczne, przemyślane i skuteczne wsparcie dla nich oraz ich rodzin. 

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com